پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | مارسل موس
مارسل موس
موضوع: سياسي
نویسنده: شبنم اسمعیلی

مارسل موس (1950-1872) , جامعه شناس فرانسوی , در اپینال واقع در لورن(Lorraine) در یک خانواده یهودی به دنیا آمد. وی که خواهرزاده امیل دورکیم بود، در سن 18 سالگی در مقابل سنت مذهبی خانواده مقاومت کرد و هیچگاه مذهبی نبود.
وی تحت نظر دورکیم در بوردو (Bordeaux ) فلسفه خواند و در 1895 در فلسفه فارغ‌التحصیل شد. دورکیم او را بسیار راهنمایی می‌کرد و حتی گاه موضوع‌های سخنرانیش را تعیین می‌کرد. بنابراین موس در ابتدا مانند بسیاری از دورکیمی‌ها یک فیلسوف بود و مفاهیم فلسفیش تحت تاثیر کانت که دورکیم احترام فراوانی برای وی قائل بود و فیلسوف بوردو , او.هاملین(.O.Hamlin) عقل گرا و ا.اسپیناس(A.Espinas ) با ذهن تجربه گراترش که بیشتر به ریشه جمعی هنر, سنن و تکنولوژی توجه داشت, بود. این‌ها همان موضوعاتی است که در سالهای بعد موس به آنها می پردازد. وی سپس به تحصیل تاریخ ادیان در مدرسه عملی مطالعات عالی(École pratique des Hautes Études ) تحت نظر لوئی فینو (Louis Finot), سیلون لوی (Sylvain Levi ) و آنتوان مییه (A . Meillet ) در بخش علوم تاریخی و لغت شناسی des Sciences Historiques et philologiques و آلفرد فوشه(.Alfred Foucher), اسرائیل لوی (.Israel Levi) و لئون ماریلیه(Léon Marillier ) در بخش علوم دینی des science religieusesug, به تحصیل پرداخت. مییه و لوی به همراه سلستن بوگله Célestin Bouglé از دوستان بسیار نزدیک او بودند.در فاصله سالهای 1898-1897 یک سفر تحقیقاتی به لایدنBreda بردا, Leiden و اکسفورد داشته و در آنجا با تایلور همکاری کرد .پس از آن به مطالعه متون سانسکریت و هندو پرداخته و بعنوان دستیار فوشر از 1900تا 1902 به تدریس تاریخ دین و فلسفه پیش از بودای هند پرداخت و در 1901 کرسی تدریس تاریخ ادیان " مردمان نامتمدن" را گرفت.
علاوه بر آن از 39-1930 در کلژدوفرانس تدریس کرد.در 1925 به پایه‌گذاری موسسه اتنولوژی دانشگاه پاریس ((Institute ď Ethnologie de ľUniversité de paris. کمک کرده و بعنوان مدیر به آن پیوست .سخنرانی‌های موس در موسسه تا 1939 بسیاری از افرادی که کارمیدانی می‌کردند را به " سخت گیر , دقیق و کامل بودن و داشتن استعداد کشف واقعیتها و روابط بین آنها " تشویق کرد.
موس همکاری بسیار نزدیکی نیز با دورکیم داشت. علاوه بر اثر مشترک آنها "چند نوع طبقه بندی ابتدایی (De quelques formes primitives de classification ) " (دورکیم و موس .1903 ) وی جداول آماری برای مطالعات دورکیم راجع به قربانی را تهیه کرد.
به طور کلی این موس بود که با استعداد فراوانش در دقت و واقع بینی , زمینه را برای نظریه پردازی های دورکیم فراهم می کرد.جورج دیوی(Goerge Davy ) (1958) مفهوم "پدیده تام اجتماعی " که به موس منتسب است را نتیجه مطالعه دسته جمعی آنها از نوشته‌های بوآس می‌داند که موس آن را بکار گرفته است .و این از طبعیت همکارانه جوانان خوش استعدادی که دورکیم در سالنامه جامعه شناسی گرد هم آورده بود نمایان است.سالنامه جامعه شناسی از مجلات مشهور تاریخ جامعه شناسی فرانسه است که توسط دورکیم در 1898 آغاز به کار کرد و تا قبل از اینکه جنگ جهانی اول در 1913 آن را تعطیل کند 12 مجله از آن به چاپ رسید. اغلب کارهای اصلی موس در این دوران بصورت همکاری با یکی از اعضای سالنامه انجام شد.وی باهمکاری هوبر «رساله درباره ماهیت و کارکرد قربانی » "Essai sur La nature et la fontion du sacrifice" را در 1899 ,«رساله درباره نظریه عمومی جادو» "Esquisse ďune théorie genérale de la magic" را در 1904 و « درآمدی بر تحلیل چند پدیده دینی » "introduction à Ľanalyse de quelques phénomènes religieux" را در 1908 منتشر کرد. با همکاری بوشا(Beuchat )«رساله درباره تغییرات فصلی جوا مع اسکیمو» "Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos" را در 1906 و با همکاری فوکونه(.Fauconnet ) دائره المعارف موضوعی مهمی در جامعه شناسی در سال 1901 منتشر کرد. موس همچنین نقش مهمی در ویرایش سالنامه از زمان پایه گذاریش و رهبری بخش دینی به همراه هوبر داشت.وی همچنین در بخشهای دیگر همکاری کرده است.
جنگ جهانی اول به گونه تراژیکی سالنامه را از هم پاشید و پس از مرگ دورکیم (1917 ) رهبری گروه بر عهده موس گذاشته شد.وی پس از توقف کار سالنامه در سالهای 1920 و1930 آن را دوباره چاپ کرد.
وی در اولین شماره چاپ سالنامه جامعه شناسی پس از دورکیم یک " یادبود " برای کسانی که در جنگ کشته شده بودند نوشت.
"بیایید هم اکنون کار را برای چند سالی ادامه دهیم . بیایید کاری کنیم که احترام را برای خاطره آنها به همراه آورده و در خور کاری که استادمان شروع کرده باشد."
(Mauss in Lecock.seth.1954)
آثار مهم موس پس از جنگ جهانی اول به دو حوزه قابل تقسیم است.
در بخش اول مطالعات بزرگ مردم شناسی او قرار دارند:
" Essai sur le don "«رساله درباره هدیه» در 1925
" Effet physique chez ľindividu de ľidée de mort suggérée par la collectivité(Australie , Nouvelle-Zélande)" « اثر فیزیکی ایده مرگ حاصل از جماعت در نزد فرد( سترالیا- زلاند نو) در 1926
" Les techniques du corps" « فنون کالبدی» در 1936 و
" Une catégorie de ľesprit humain: La notion de personne , celle de ‘moi" « یک مقوله در روحیه انسانی : مفهوم شخص و مفهوم "من"» در 1938 .
و در حوزه دوم نوشته هایی است با ویژگی روش شناختی و علمی راجع به علوم اجتماعی:
" Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie,"« روابط واقعی و عملی روان شناسی و جامعه شناسی» در 1924 و
"Divisions et proportions des divisions de la sociologie" « تقسیم بندی ها و نسبت های تقسیم بندی در جامعه شناسی » در 1927 و
"Fragment ďun plan de sociologie générale descriptive"« بخش هایی از یک طرح جامعه شناسی توصیفی» در 1934 .
علاوه بر اینها موس مطالعات خلاصه ای بر انواع موضوعات منتشر کرده است که از میان آنها می توان به ریشه موضوع پول , پوتلاچ ملانزی برخوردهای میان تراشین ها (Thracians ) .گونه‌های تمدن, همبستگی اجتماعی و … اشاره کرد.
موس همچنین زندگی سیاسی فعالی داشت.همانند دورکیم از دریفوس(.Dreyffus) و زولا(Zola ) حمایت می‌کرد و از رهبران گروه « دانشجویان دریفوسی جمع گرا » بود.وی به رهبران اجتماعی نزدیک و در 1904 به آنها در پایه‌گذاری موسسه Ľ humanite کمک کرد و خود عضو آن شد.
جنگ جهانی دوم و اشغالگری‌های آلمان برای دومین بار ضربه سختی به او وارد کرده و او را از دوستانش جدا کرد. این اتفاق باعث تحلیل قوای ذهنی او و نیمه کارماندن جمع‌آوری و تفسیر کارهای پراکنده‌اش شد و عاقبت در 1950 درگذشت.
"موس کار خود را به عنوان ادامه کار دورکیم معرفی می‌کند و هر دو در داشتن مفهوم کل‌نگر(.Holistic) از جامعه شریکند .
دیدگاهی که جامعه را سیستمی می‌دانست که در یک کل گرد هم آمده و یک ارگانیسم اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
موس بر این اساس مطالعات انسان‌شناسی رادر سه رده طبقه بندی می کند:
1- مردم نگاری(( ethnography: که مطالعه جزئیات فرهنگها , عقاید و زندگی اجتماعی بود.
2- مردم شناسی(.ethnology): که تلاشی تطبیقی مبتنی بر داده های تجربی منطقه ای است.
3- انسان شناسی(anthropology) : تلاشی تئوریک و فلسفی است که سعی می‌کند داده‌های قبلی را به انسانیت و جامعه تعمیم دهد."(Hylland.Thomas.2001

نخستين سنگ بناي جامعه شناسي ورزش را «مارسل موس» انسان شناس فرانسوي از شاگردان اميل دوركيم گذاشته است. او معتقد است رفتار بدني از سنخ رفتار طبيعي نيستند بلكه رفتار فرهنگي اند، مجموعه اي از رفتارهاي نمادي وابسته به حيثيت و موقعيتي كه هر فرد در سلسله مراتب اجتماعي احراز كرده است. ورزش در واقع به بازي گرفتن قاعده مند بدن است كه برحسب تعلق اجتماعي عمل كننده ها كاركردهاي متعدد و گوناگوني دارد

مارسل موس

از فرح مصلح پور

1- « دورکیمی ها » چه کسانی بودند ؟ گروهی از دانشمندان در رشته های گوناگون بودند که در اطراف نشریه سالنامه جامعه شناسی گردآمده و با دورکیم در انتشار این نشریه همکاری می کردند که دورکیم آن را در سال 1896 بنیان نهاد .

2- مارسل موس چه نسبتی با دورکیم داشت و در چه زمینه ای با او همکاری داشت ؟ او خواهر زاده دور کیم بود و آغاز همکاریش در انتشار کتاب خودکشی نقش با اهمیتی در مکتب دورکیم داشت . او بدون ترک چارچوب نظری و روش شناختی دورکیم ، بعد ذهنیت کنشکر و معانی نمادین داده های اجتماعی را در کارهایش بررسی کند .

3- ویژگی اندیشه های دورکیمی ها چه بود ؟ به رغم اختلاف نظر در بسیار از مسائل در تأکید بر علم گرایی عقلانی و استفاده از روشهای آزمایشگاهی توافق داشتند .

4- مارسل فورنیز ، زندگی نامه نویس مارسل موس معتقد بود چه چیزهایی محرک او در زندگی برای او اهمیت است ؟ سه چیز محرک مارسل موس بود . 1- عشق به مشارکت در ساخت عادلانه جامعه ، 2- اشتیاق به شناخت  علمی ، معنای زندگی ، فعالیت های انسان و نهادهای اجتماعی ، 3- اشتیاق به جماعت

5- چه عناصری در زندگی او نقش تعیین کننده بودند ؟ خانواده ها ، یهودیت ، و سنت پیروان این دین .

6- در چه زمینه ای در سطح جهانی از مارسل موس قدردانی شد ؟ در زمینه مطالعات مردم شناسی .

7- مطالعه موس در زمینه جامعه شناسی دین او را به چه نتیجه ای می رساند ؟ این مطالعات سبب شد تا به این نظر برسد که واقعیت اجتماعی جنبه های گوناگون دارد و پدیده ای چند گانه است و کوشید این چندگانگی را در نوشته ای درباره دین و حقوق جزایی با نشان دادن تمایز میان منشأ دین « مجازات » و کارکرد آن به منزله نهادی اجتماعی ثابت کند .

8- موس در مقاله های خود در باب طبیعت ، کارکرد قربانی ، نظریه عمومی جادو و نیایش چه موضوعی را طراحی کرد ؟ او علاوه بر پی گیری چشم انداز نظری خاص با تدوین روش طبقه بندی بر اساس گونه ها هم زمان الگوی توضیحی برای مطالعه کنش های مناسکی طراحی کرد .

9- کنش مناسکی و جادویی به نظر موس چند جنبه دارد ؟ دو جنبه ساختاری و مادی و یک بعد معنایی دارند از این گونه مناسک میتوان برای توضیح واقعیت اجتماعی استفاده کرد ، چرا که نمی توان آن ها را از مقاصد کنشی کنشگران جدا کرد .

10- مسأله اصلی موس در مورد بررسی این مناسک چه بود ؟ مسأله اصلی در بررسی این مناسک فهم رفتار عملی انسان بود او بر این باور است که کنش های مناسکی ، نیایش و به طور کلی کنش ها در کنار نشان ها یا نمادها دارای معانی گوناگونی هستند چرا که این گونه اعمال ضمن بیان تصورهای جمعی » انتظارهای » را فردی نیز بازتاب می دهند . انتظارهای ذهنی و فردی به همان اندازه واقعیت های اجتماعی عینی برای کنشگر ماهیت اجباری دارد .

11- موس با مشاهده واقعیت اجتماعی مردمان «ابتدایی » به چه نتیجه ای رسید ؟ به این نتیجه رسید که تفکر مردمان ابتدای نیز دارای عقلانیت خاص خود است .او در نوشته های تحت عنوان بنیان های ریخت شناسی و در دگرگونی فصلی جوامع اسکیمو با شرح چگونگی طبقه بندی اشیاء و پدیده ها بر اساس فصول سال و همچنین فعالیت های اجتماعی و دینی مناسب با وابستگی گروهی در میان اسکیموها ادعا کرد که می توان ساختار اجتماعی یا بنیان های ریخت شناسی نظام فکری آن را با بهره گیری از همین عوامل توضیح داد .

12- موس ساختار دوگانه زمستانی و تابستانی جامعه اسکیموها ار ناشی از چه موضوعی می داند ؟ شرح جامعه اسکیموها به طور ضمنی حاوی نظریه جامعه پذیری بر مبنای ریخت شناسی با ساختار دوگانه است بر این اساس ساختار زندگی جمعی آنها در دوره زمستانی ریخت زندگی مشترک در چادر و تن دادن به قاعده دین خانگی و نظم اجتماعی دارد در حالیکه در تابستان گرایش های فردی در میان انها دیده می شود آنها در تابستان تماس کمتری با یکدیگر دارند و دارای نوعی « زندگی آزاد » هستند او این ساختار دوگانه زمستانی و تابستانی را تنظیم کنند اجتماعی و دارای تأثیرات مختلف بر جامعه پذیری آنها میداند .

13- نظریه مبادله هدایای موس دارای چند پایه شناختی است ؟ دارای سه پایه شناختی است و او مطالعه های گوناگونی را به آنها اختصاص داد اول آنکه او تشابه ساختاری میان ماناد رجوامع ابتدایی و پول در جامعه مدرن را کشف و آن را در نوشته ای تحت عنوان منشاء مفهوم پول شرح داد ودوم آنکه ثابت کرد که پوتلاچ بازتاب مراسم اهدای هدیه واساسی برای مبادلات گسترده تر بوده است که تنظیم کننده مناسبات تبادلی میان انسانها است ا لبته پوتلاچ دارای ماهیت مبادله کالایی نیست .

بلکه جنبه های ریخت و یاشی اغراق آمیز و لا ادری پوتلاچ نشانی بر این  ادعا است که این نوع مبادله دارای ماهیت غیر اقتصادی بوده است . نمونه های مشابه را می توان در رسوم یوناینان باستان ومراسم اهدای هدیه در میان قبایل ژرمنی دید . سوم این که موس این اشکال تبادل را به منزله « نظام دستاوردهای تام » پدیده ای نوعی میداند که در نقاط زیادی مشاهده می شود این نظام حاوی عناصر حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی و دینی است که در نهایت اسباب پیوند میان کلان ها و خانواده ها می شود .

14- موس به کشف چه قواعدی در مورد هدایا رسید ؟ او پی برد که هدیه به منزله ودیعه و نذر و در نتیجه دارای نیرویی تلقی می شود که این نیرو در هنگام اهدای هدیه در اختیار هدیه کننده قرار می گیرد . این نیرو سبب می شود تا انسان در صدد جبران آن به صورت نذر باشد او برای استدلال  این ادعای خود جوامعی در جزایر پلینزی ، ملانزی و آمریکای شمالی را با یکدیگر مقایسه کرد .

15- هدیه از دید موس دارای چه تکالیفی است ؟ هدیه حاوی سه تکلیف است ، دادن ، پذیرفتن و جبران . کارکرد نظم اجتماعی به رعایت این تکالیف بستگی دارد جوامع گوناگونی هستند که دارای « اقتصاد واخلاق هدیه اند » در اینگونه جوامع بخشش عملی داوطلبانه است که با مبادله اقتصادی یکسان نیست در واقع هدیه ابزاری در خدمت حفظ و رعایت مناسبات اجتماعی ، برقراری ارتباط وعلاقه شرکت کنندگان به نشان دادن « بی علاقگی » به مال دنیا است آنها از این طریق احترام اجتماعی کسب می کنند . هدیه تبادل هدایای اقتصادی محدود نمی ماند بلکه شامل « تعارفات ، مهمانی ها ، رسوم ،  خدمات نظامی ، زنان ، کودکان ، رقص ها ، جشن ها » نیز می شود . هدیه خدمت و خدمت متقابلی است که تعهد به پاسخگویی آن در خود هدیه است .

16- تعهد به جبران هدیه به نظر موس ناشی از چیست ؟  ناشی از این تصور است که در هدیه نیرویی تأثیرگذاری است که این نیرو در اختیار فرد بخشنده است .انسان بخشی از خود را می بخشد  تا آن را در گردش هدایا از نو دریافت کند این تصویرها و سازوکارهای روحی را موس با بهره گیری از مثال های مانا و هاو – مفهوم پلینزی برای روح اشیاء  بررسی کرد .

17- نظام خدمات تام چگونه مدلی است ؟ موس معتقد است نظام خدمات تام مدلی است برای مفهوم پدیده های تام اجتماعی است از نظر موس نهادها تمام یا عموم واقعیت های اجتماعی هستند . « این ها تمام پدیده های حقوقی اقتصادی ،دینی حتی زیباشناختی ، ریخت شناسی » را شامل می شوند . بهره گیری موس از مفهوم تمامیت دارای ماهیت تحلیلی است به نظر او باید تصوری تا این اندازه عمومی از واقعیت داشت تا مشاهده جزئیات مشخص ، فرایندهای پویا و ارتباط های تغییر پذیر در جامعه ممکن شود هر یک از این عناصر کل وهم زمان جز است .

ما خود چیزهای اجتماعی را به همان صورتی که هستند مشخص و واقعی می بینیم ما صرفاً تصورات و مقررات را دریافت نمی کنیم بلکه انسانها ، گروه ها ، شیوه های رفتاری آنها را نیز ما آنها را درحرکت مشاهده می کنیم .

18- دیدگاه موس در مورد انسان « کامل» یا انسان « تام » چیست ؟ موس درصدد مطالعه انسان در کلیت مشخص خود است ودر چارچوب این مدل از انسان « کامل» یا انسان تام سخن میگوید انسانی که با بدن خود شکل پیدا میکند با خرد خود هدایت می شود و از شرط های اجتماعی تأثیر می پذیرد . به نظر او توضیحات اجتماعی که انسان را واحدی متشکل از جسم ، روح و جامعه نبیند یک جانبه است  موس به این دلیل نمی پذیرد که دورکیم به جنبه روانی انسانی بی توجه بوده است .

موس در سخنرانی برابر جامعه روان شناسی فرانسه می گوید : « ما جامعه شناسان در برخورد انسان [... ] ، با انسان کامل متشکل از بدن ، آگاهی فردی که منشأ بخشی از این آگاهی او آگاهی جمعی مناسب با هستی جمعی است سرو کار داریم انسان موجودی از گوشت و روح در زمانی مشخص محیطی معین و جامعه ای خاص است »

19- دیدگاه موس در مورد رابطه فرد با جامعه چگونه است ؟ موس در برخورد به موضوع کلاسیک جامعه شناسی ، یعنی رابطه فرد با جامعه ، نه کاملاً در چارچوب نظریه تعیین گرایانه ، و نه ذهن گرایانه است . انسان کامل در روند تصاحب جامعه « انتظارش » و در نتیجه آن تفکرش ، رفتارش و حتی بدنش تغییر میکند . موس در نوشته ای فشرده تحت عنوان فنون بدن ، فنون بدن را « وضعیت سنتی و مؤثر » بدن تعریف می کند . وضعیتی که انسان به بدن خود در حالات گوناگون ، به منزله مرد یا زن ، در هنگام رفتن ، خوابیدن ، نشستن ، خضوع و ،عشق و ... میدهد این مطالعه فصلی درخشان در جامعه شناسی روزمرگی بر پایه پدیدار شناسی است .

20- کلودلوی اشتروس چه چیزی را از مشخصه های برجسته موس می بیند ؟ او معتقد است که در دوران خود موضوعاتی مانند فنون بدن و اهمیت آن برای سازگاری فرهنگی یا پدیده های روان تنی در ارتباط ، با تصورهای فردی از مرگ مطرح می کرد که تنها سالها بعد اهمیت علمی آن روشن شد .

21- شیوه تفکر موس چگونه است ؟ شیوه تفکر او گفتاری است او از موضوع ، « عمل » فکر می کند که برای او دارای « اولویت های خاص خود » است . موس حتی در چالش و بحث و جدال با رشته های دیگر نیز در صدد پاسخ به پرسش درباره نهادهای اجتماعی و کنش های فردی طرح این پرسش در عرصه معرفت کاربردی در جامعه شناسی است .او به مفهوم تمدن به منزله مفهوم کارکردی در چارچوب انسان شناسی فرهنگی سهم داشت

22- موس در توضیح خویشاوندی از چه چیزی استفاده کرد ؟ او از تشابه آن با زبان استفاده ثمربخش کرد . « تبادل نامی مشترک برای شمار بسیاری از فعالیت های اجتماعی است که به ظاهر با یکدیگر ناهمگن هستند »

23- منظور موس از مفهوم « تام » چیست ؟ تلاش برای دریافت « عمده ، کلی ، لحظه گذارا و زنده » است این مفهوم در نگاه نخست انتزاعی به نظر می آید ، لیکن برای موس مفهومی کاملاً واقعی بود و به وضعیت روزمره و به شیوه ای واقعی در این دنیا اشاره داشت که در آن انسان و جامعه متقابلاً به حضور و وابستگی به یکدیگر آگاه می شوند . حتی اگر این آگاهی « احساسی » باشد در مفهوم « پدیده تام » می توان به وابستگی پنهان یا آشکار ارتباط های موجود در تبادل پی برد . با مفهوم انسان کامل تأثیرات متقابل« تجربه ها » و انتظارهای افراد منفرد و گروه ها به صورت مدل در شکل های زندگی و فرهنگ ها بازسازی می شود .

24- جایگاه موس از نظر نیاز تغییر الگوی تبیینی چگونه است ؟ او چند گاهی است که در نقدهای اجتماعی با انگیزه اخلاقی و بحث هایی درباره نیاز تغییر الگوی تبیینی اهمیت پیدا کرده است . لوی اشتروس تلاش داشت مؤلفه های فلسفه اخلاقی وسیاست اجتماعی موس را کم اهمیت جلوه دهد . لوفر به لوی اشتروس انتقاد می کند که اشتروس پدیده های اجتماعی را تا سطح نظام های نمادین تقلیل داده است ، چرا که توجه ندارد که موس از  « معانی » سخن می گوید و برای او معانی اسباب وصل انسانها به جنبه اجتماعی در روند کسب تجربه است .تحلیل موس از مبادله هدایا به عبارتی دیگر در خدمت شناخت بهتر جامعه نوین به منظور عادلانه تر و منسجم تر کردن آن است . از مبادله هدایا باید آموزه های عملی و اخلاقی استنتاج شود

 

 

 

 

1391/3/15
پر بازدید
1391/3/12: تیون ون دایک
1391/5/10: نوربرت الياس Norbert Elias
1391/4/18: کلود لوفور(1924-2010)
1391/3/18: معرفی و ارزیابی کتاب/روش شناسی علوم سیاسی
1391/3/21: خوزه ساراماگو‏
آخرین مطالب
1397/11/21: انسان بي نقص
1397/11/21: درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل
1397/10/3: مغالطه‌هاي پر كاربرد
1397/10/1: هرتزوگ نوشته سال بلو
1397/10/1: رولشتاین اثر سال بلو
ردیفنظر
1 Voktouddy [1400/9/13]
buy generic cialis online cheap
پست الکترونیکی: Voktouddy@sufmail.xyz
2 Stromectol [1400/8/11]
cialis 10 mg daily
پست الکترونیکی: provals@svmail.xyz
وب سایت: https://astromectoli.com/
3 amolopype [1400/8/8]
Cialis
پست الکترونیکی: amolopype@sufmail.xyz
4 nibrold [1400/6/30]
http://buyzithromaxinf.com/ - Zithromax
پست الکترونیکی: nibrold@manmail.xyz
5 Janguer [1399/1/19]
Where I Can Buy Ropinirole 2 Cialis Propecia Cortes De Pelo brand cialis online Zithromax Abscess Tooth
پست الکترونیکی: janphync@belan.website
وب سایت: http://cialibuy.com

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
آنچه را میشنويد به عقل سليم، منش پاک و روشن، سنجيده وآنگاه بپذيريد. (زرتشت)
شعر
ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت
خيام
حدیث
نظر به پايان کار انداختن، نيمی از زندگی است. - حضرت محمد(ص)
دمی با حافظ
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
کنتور
امروز:
    بازدید: 344
    صفحات مرور شده: 382
روز گذشته:
    بازدید: 468
    صفحات مرور شده: 545
جمع کل:
    بازدید: 7255321
    صفحات مرور شده: 22824293