پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> موضوعات مقالات >> سياسي
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | سياسي
درباره اسکينر و مجموعه آثارش
کوئنتين اسکينر بي‌ترديد يکي از مهم‌ترين انديشمندان در حوزه تاريخ انديشه مدرن است. پرسش از چيستي تاريخ انديشه (historian of idea) و تفاوت آن با تاريخ فکر (intellectual historian) همواره محل بحث بوده است...
نظرات: ------
1391/10/21

كوينيتن اسكينر
روش شناسی اندیشه سیاسی اسکینر دارای دو وجه سلبی و ایجابی است: وجه سلبی آن مشتمل بر نقد دو روش شناسی قرائت متنی و زمینه ای است که حاصل آن تبیین اشکالات و ابهامات هر دو و در نهایت اثبات عدم کفایت آنها در شناخت و فهم اندیشه های سیاسی است. منظور از وجه ایجابی...
نظرات: ------
1391/10/21

خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین
الگوی سنتی اداره ( اداره امور عمومی ) : در امریکا سیستمی به نام تاراج (Spoil System ) حاکم بود که با تعویض حزب سیاسی حاکم ، کلیه اداریون هم عوض می شدند و کارکنان اداره علاوه بر رفتن ، به تاراج اداره نیز می پرداختند . همین امر باعث شد که ، پس از استقرار ح...
نظرات: ------
1391/10/14

جین دانیل بلاسکو jean daniel Blasco
نخستین بار " جین بلاسکو " این استعاره را در کتاب "پرواز بوفالوها" مطرح کرد. او با بهره گیری از نمادهای بوفالو و غاز، از استعاره پرواز برای حرکت سازمان های سنگین به سمت سازمان های سبک بهره جست...
نظرات: ------
1391/10/14

جزوه درس اداره امور دولتی
جزوه درسی اداره امور دولتی در قسمت بانک فایل دانلود می باشد...
نظرات: ------
1391/10/8

مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
خدمت به وطن نيمی از وظيفه است و خدمت به انسانيت نيم ديگر آن (ويکتور هوگو)
شعر
گر می نخوری طعنه مزن مستانرا
بنیاد مکن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو که می مینخوری
صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا
خيام
حدیث
عالی ترين درجه علم آن است که با عمل توام باشد. - امام علی(ع)
دمی با حافظ
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
کنتور
امروز:
    بازدید: 219
    صفحات مرور شده: 224
روز گذشته:
    بازدید: 348
    صفحات مرور شده: 357
جمع کل:
    بازدید: 7027652
    صفحات مرور شده: 22556522