پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | لیست پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد-گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه مفید
لیست پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد-گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه مفید
موضوع: سياسي

 

لیست پایان­نامه­های دفاع شده کارشناسی ارشد-گرایش اندیشه سیاسی تا تاریخ  16/2/89

ردیف

عنوان پایان­نامه

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

داور

1

بررسی اندیشه سیاسی مهندس بازرگان

اصغر اسفندیاری

دکتر قادری

دکتر میرموسوی

دکتر فیرحی

2

اسلام و خشونت سیاسی

حسن تربتی­نژاد

دکتر فیرحی

دکتر صدرا

دکتر میرموسوی

3

سنت و تجدد در اندیشه سیاسی شهید مطهری

حسین پارسا

دکتر صدرا

دکتر جمشیدی

دکتر مجاهدی

4

مقاومت فرهنگ سیاسی سنتی در برابر توسعه سیاسی در ایران

حمیدرضا حسین­پور

دکتر ابوالحسنی

دکتر موثقی

دکتر فیرحی

5

مقایسه حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی و مودودی

ابوالقاسم رفیع((پرهیزکار)

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

دکتر لک زایی

6

بررسی مقایسه­ای ابعاد سیاسی انسان­شناسی در اسلام معاصر و غرب

سیدهادی رسول­زاده

دکتر فیرحی

دکتر موثقی

دکتر میرموسوی

7

موانع توسعه سیاسی ایران با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

نعمت­الله علیجانی

دکتر متقی

دکتر موثقی

دکتر حقیقت

8

آسیب­شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

عبدالعظیم قشقاوی

دکتر ملکوتیان

دکتر حشمت­زاده

دکتر حقیقت

9

امکان تحقق آزادی در جامعه دینی تحت رهیافت فقاهتی با تاکید بر آراء علامه نائینی

اکبر عطری

دکتر قادری

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

10

مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره)

جبار شرفی

دکتر صدرا

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

11

بررسی مقایسه­ای اندیشه سیاسی نائینی و عبدالرزاق

سیدعلیرضا قرشی

دکتر موثقی

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

12

تبارشناسی مکتب فرانکفورت

محمدعلی متولیان

دکتر حقیقت

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

13

اومانیسم در اندیشه سیاسی اسلام معاصر با تاکید بر اقبال

علیرضا یساقی

دکتر موثقی

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

14

رابطه حاکم و مدینه در اندیشه سیاسی یونان و اسلام

علی علی­حسینی

دکتر فیرحی

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

15

مشروعیت و حاکمیت از دیدگاه روسو و حائری

خداکرم افسونی

دکتر میرموسوی

دکتر فیرحی

دکتر میراحمدی

16

آرمان گرایی و واقع­گرایی در سیاست خارجی در اندیشه و عمل امام خمینی

حجت­الله صادقی

دکتر متقی

دکتر ستوده

دکتر حقیقت

17

مبانی و حدود آزادی در مکتب قرارداد با تاکید بر هابز، لاک،روسو و کانت

زاهد مجرد

دکتر حقیقت

دکتر فیرحی

دکتر میراحمدی

18

تحول مفهوم امنیت ملی پس از دوم خرداد

مهدی محمدیان

دکتر حقیقت

دکتر ابوالحسنی

دکتر ستوده

19

چالشهای نظریه­های مردم سالاری دینی در ایران معاصر

مختار مختاری

مهندس میرحسین موسوی

دکتر فیرحی

دکتر حقیقت

20

دین و سیاست در آئین زرتشت

محمودرضا محمودی­زاده

دکتر فیرحی

دکتر حقیقت

دکتر عبادیان

21

رابطه دین و سیاست(قرائت­های آقای مصباح­ودکترسروش)­

محمدرضا موثق

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

دکتر میراحمدی

22

مقایسه تطبیقی، عقل سیاسی میان دکتر عبدالکریم سروش و دکتر محمدعابد جابری

محمد عثمانی

دکتر فیرحی

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

23

رابطه فقه و سیاست از منظر دو دیدگاه حداکثری و حداقلی با تاکید بر اندیشه­های جوادی­آملی و شبستری

محمود مقیمی­فر

دکتر میرموسوی

دکتر لک­زایی

دکتر حقیقت

24

رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه ارسطو و خواجه نصیرالدین طوسی

محمود باقری

دکتر میرموسوی

دکتر صدرا

دکتر میراحمدی

25

اندیشه سیاسی پل ریکور

احمد بستانی

دکتر منوچهری

دکتر حقیقت

دکتر فیرحی

26

بررسی نسبت معرفت­شناسی و اندیشه سیاسی پوپر

علیرضا غفاری

دکتر حقیقت

دکتر فیرحی

دکتر پدرام

27

کمونیزم مزدکی(علل شکل­گیری،اهداف و آثار)

سجاد جدیدی

دکتر موثقی

دکتر حقیقت

خانم مزداپور

28

امام خمینی و دولت مدرن

امین کریم­الدینی

دکتر فیرحی

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

29

مبانی فلسفی و نظریه دولت مطلقه هابز

وحید آرزومندی

دکتر حقیقت

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

30

چپ و اصلاح­طلبی:راه سوم مساله و بازسازی در سوسیال دموکراسی معاصر

عبدالحسین صمصامی

دکتر معینی علمداری

دکتر میرموسوی

دکتر حسینی زاده

31

مبانی عرفی شدن سیاست در اندیشه فقهای معاصر شیعه

محمدحسین رفیعی

دکتر میرموسوی

دکتر فیرحی

دکتر حقیقت

32

بررسی جریان ملی مذهبی پس از انقلاب اسلامی

«شکل­گیری و اندیشه­ها»

حسین جعفری­موحد

دکتر لک­زایی

دکتر پدرام

دکتر مجاهدی

33

رابطه معنا و زمینه در اندیشه سیاسی نائینی و شیخ فضل­الله نوری

احسان شاکری­خوئی

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

34

جریان­شناسی چپ اسلامی با تاکید بر روشنفکران دینی ایران(1357-1320)

سیدمحمد لولاکی

دکتر فیرحی

دکتر پدرام

دکتر حقیقت

35

بررسی زمینه­ها و کارکردهای سیاسی تشیع در عصر صفویه

رشید لاهیجانیان

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

دکتر حسینی زاده

36

الگوهای بازنمایی زنان در مطبوعات دهه 70

آتوسا رواش

دکتر غلامرضا­کاشی

دکتر فیرحی

دکتر معین علمداری

37

ثبات و تحول دولت با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

محمدباقر خوش­سلوک

دکتر بهروزلک

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

38

تحلیل گفتمانی شیعه در عصر صادقین(ع)

عبدالمجید مبلغی

دکتر حقیقت

دکتر حسینی­زاده

دکتر میرموسوی

39

مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی مسکویه و ارسطو

مهدی خزایی

دکتر یونسی

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

40

اندیشه سیاسی داوری اردکانی

مهدی کاظمی

دکتر میرموسوی

دکتر فیرحی

دکتر مجاهدی

41

بررسی مقایسه­ای مفاهیم و واژگان سیاسی در نهج­البلاغه و اندیشه افلاطون

مهدی اقبال­یخدانی

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

دکتر مجاهدی

42

بحران علوم سیاسی در ایران و تاثیر آن بر ناکامی دولت اصلاحات

مصطفی فروغی

دکتر حسینی­زاده

دکتر حقیقت

دکتر شفیعی

43

بررسی جنبش و اندیشه سیاسی اسماعیلیه نزاری در دوره الموت

محمد کمالی­زاده

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

44

اسلام سیاسی و اندیشه تقریب مذاهب اسلامی در ایران

نسیمه رضایی

دکتر کدیور

دکتر میرموسوی

دکتر حسینی زاده

45

زبان، سلطه و جنسیت در ایران معاصر

سمیه باغبانها

دکتر منوچهری

دکتر میرموسوی

دکتر مجاهدی

46

وحی در اندیشه سیاسی ابن­سینا و غزالی

طیبه محمدی­کیا

دکتر حقیقت

دکتر انتظام

دکتر میرموسوی

47

پروتستانیزم اسلامی در اندیشه متفکران ایران معاصر

ناصر بهرام

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

دکتر حسینی زاده

48

اسلام سیاسی و دموکراسی در ایران معاصر

محمد پاک­پرور

دکتر حسینی­زاده

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

49

تحلیل اندیشه سیاسی نهضت آزادی(طی دهه60)

سیاوش شهریور

دکتر پدرام

دکتر میرموسوی

دکتر حسینی زاده

50

جهانی شدن فرهنگ و هویت ملی ایرانیان

محسن صابری

دکتر موثقی

دکتر حقیقت

دکتر مجاهدی

51

مفهوم و ماهیت انقلابهای رنگی در خاورمیانه بزرگ

سیف­الله فراستی

دکتر ملکوتیان

دکتر ستوده

رنجبر

52

بررسی تطبیقی بنیادگرایی در یهودیت و مسیحیت معاصر

مسعود کاویانی

دکتر حقیقت

دکتر سلیمانی

سلیمانی اردستانی

53

نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

وهاب مرادخانی

دکتر ملکوتیان

دکتر میرموسوی

دکتر حسینی زاده

54

تبارشناسی اصلاح طلبی در ایران(1376-1384)

سیدمجید موسوی­شهرکی

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

دکتر حسینی زاده

55

زن در اسلام سنتی و اسلام سیاسی در ایران معاصر

پریسا کوشش

دکتر حقیقت

دکتر حسینی­زاده

دکتر شفیعی

56

از فقه فردی تا فقه اجتماعی: مقایسه رویکرد فقهی سیاسی شهید صدر و شیخ انصاری

عباس صدیق

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

دکتر شفیعی

57

مبانی معرفتی نسبت دین و سیاست از دیدگاه فقهای معاصر

ابوالفضل غفاری

دکتر میرموسوی

دکتر مجاهدی

دکتر حقیقت

58

تحول اسلام­گرایی در ترکیه(2006-1970)

سیدلطیف حسینی

دکتر حسینی­زاده

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

59

ناسازه­های آرمانهای اصلاح­طلبی

ابوالقاسم چهارتنگی

دکتر پدرام

دکتر حسینی­زاده

دکتر لک زایی

60

نسبت فلسفه سیاسی و فلسفه تعلیم و تربیت در غرب

مهرعلی سلیمی

دکتر مجاهدی

دکتر صادق­زاده

دکتر میرموسوی

61

تاثیرات دوگانه اقبال بر نواندیشی دینی در ایران

داود صادقی­علویجه

دکتر موثقی

دکتر حسینی­زاده

دکتر حقیقت

62

اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره)

نجیب­الله صفری­

دکتر شفیعی

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

63

ناسازه­های آرمانهای اصولگرایی در ایران

مرتضی محمودی

دکتر فیرحی

دکتر میرموسوی

دکتر حسینی زاده

64

پیدایی و تحول ایدئولوژی سوسیال دموکراسی در مشروطه ایران(1285-1304)

مصطفی رضایی­

دکتر فیرحی

دکتر شفیعی

دکتر حسینی زاده

65

بازخوانی انتقادی مفهوم قدرت هابزی

لاله شاکری

دکتر مجاهدی

دکتر خالقی

دکتر حقیقت

66

دین و دگرگونی اجتماعی در اندیشه دینی(پس از انقلاب اسلامی ایران):بررسی انتقادی آراء سروش و مصباح

سیدحامد حسینی­کیا

دکتر مجاهدی

دکتر غلامرضا­کاشی

دکتر حسینی زاده

67

اندیشه و آرای سیاسی علامه محمدحسین فضل­الله

سیدعلی سیدی

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

کاظمی زمهریر

68

استبدادستیزی در اندیشه سیاسی معاصر اسلام(با تمرکز بر آراء کواکبی و نائینی)

غلامرضا جمشیدیان

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

دکتر فراتی

69

تحول مفهوم انتظار درگفتمانهای­ معاصر شیعی

رمضان سلطان­پور

دکتر لک­زایی

دکتر حسینی­زاده

دکتر میرموسوی

70

رابطه معنا و زمینه در اندیشه سیاسی آیت­الله بروجردی و امام خمینی(ره)

میرحامد حسینیان­

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

دکتر حسینی زاده

71

نقش تصوف در اندیشه سیاسی عصر صفوی

محمدحسین مجیدی

دکتر موسی­نجفی

دکتر حسینی­زاده

دکتر لک زایی

72

مصلحت در اندیشه سیاست­نامه نویسان ایرانی با تاکید بر (خواجه نظام الملک و غزالی)

محمد احمدی

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

خان محمدی

73

نقد و بررسی نظریه انحطاط دکتر جواد طباطبایی

محمد باقری

دکتر میرموسوی

دکتر حسینی زاده

دکتر حقیقت

74

بررسی فکر آزادی در عصر مشروطه

محمدعلی معصومی

دکتر بهروزلک

دکتر شفیعی

دکتر میرموسوی

75

تأثیر اخوان المسلمین بر فدائیان اسلام

سیدکرامت­الله کریمی­زاده

دکتر موثقی

دکتر شفیعی

دکتر حسینی زاده

76

دین مدنی در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی(هابز٬لاک و روسو)

احسان مکتبی

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

علی علی حسینی

77

عقلانیت سیاسی و ساخت قدرت در افغانستان

محمد شفق

دکتر حقیقت

دکتر سجادی

دکتر میرموسوی

78

ظرفیت سنجی شاخص­های دموکراسی در افغانستان جدید

عبدالقیوم ترابی

دکتر حقیقت

دکتر میرموسوی

دکترحسینی زاده

79

بررسی سیر تطور رعیت/شهروند در دوره مشروطیت ایران(1304-1285 ه.ش)

عباس موسائی گله

دکتر شفیعی

دکتر میرموسوی

دکتر حقیقت

80

جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی شیعه

ابوالقاسم باقری

دکتر حقیقت

دکتر شفیعی

دکتر میرموسوی

 

 

1392/10/10
پر بازدید
1391/3/15: مارسل موس
1391/3/12: تیون ون دایک
1391/5/10: نوربرت الياس Norbert Elias
1391/4/18: کلود لوفور(1924-2010)
1391/3/18: معرفی و ارزیابی کتاب/روش شناسی علوم سیاسی
آخرین مطالب
1397/11/21: انسان بي نقص
1397/11/21: درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل
1397/10/3: مغالطه‌هاي پر كاربرد
1397/10/1: هرتزوگ نوشته سال بلو
1397/10/1: رولشتاین اثر سال بلو
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
برخی کتب را بايد چشيد، بعضی را بايد بلعيد و قليلی را بايد جويد و هضم کرد. (فرانسيس بيکن)
شعر
گر می نخوری طعنه مزن مستانرا
بنیاد مکن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو که می مینخوری
صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا
خيام
حدیث
نيکوترين عادات، تفکر است و حکمت زاده ي تفکر - حضرت علی (ع)
دمی با حافظ
ساقی به نور باده برافروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم

ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما
کنتور
امروز:
    بازدید: 273
    صفحات مرور شده: 316
روز گذشته:
    بازدید: 402
    صفحات مرور شده: 424
جمع کل:
    بازدید: 7134670
    صفحات مرور شده: 22678628