پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | رژیم های اقتدارگرای - بوروکراتیک و تحول اقتصادی - اجتماعی مطالعه موردی: حکومت رضا شاه
رژیم های اقتدارگرای - بوروکراتیک و تحول اقتصادی - اجتماعی مطالعه موردی: حکومت رضا شاه
موضوع: سياسي

محمود نوذری در پایان نامه کارشناسی خود با عنوان "رژیم های اقتدارگرای - بوروکراتیک و تحول اقتصادی - اجتماعی مطالعه موردی: حکومت رضا شاه"به بررسی رابطه اثباتی و سلبی میان اقتدارگرایی دوران رضا شاه و تحولات اقتصادی- اجتماعی با استفاده از نظریه دولتهای اقتدارگری - بوروکراتیک اودانل و پاسخگویی به این سوالات است که آیا حکومت رضا خان یک دولت بوروکراتیک اقتدارگرا بود؟ آیا ویژگیهای یک دولت دیوان سالار اقتدارگرا را در خود داشت؟ این ویژگیها چه رابطه ای با تحولات ایران داشته و بالاخره در این میان چه نقشی را ایفا نموده است؟ با توجه به سوالات فوق، فرضیه تحقیق عبارتست از اینکه " دولت رضا خان را می توان یک دولت بوروکراتیک اقتدارگرا قلمداد کرد که تحولات اقتصادی- اجتماعی صورت پذیرفته در ایران طی سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ ناشی از ماهیت اقتدارگرا و بوروکراتیک آن بوده است". تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول، به بررسی تئوری" رژیمهای اقتدار گرای بوروکراتیک" و مفاهیم کلیدی مربوط به آن می پردازد. سپس در فصل دوم، ویژگیهای جامعه ایرانی قبل از سالهای ۰۰ مورد بررسی قرار گرفته و به نقش مشروطیت در ایجاد اقتدار رضا شاهی و زمینه سازی برای ایجاد تحولات آتی پرداخته می شود. سرانجام فصل سوم، ویژگیهای حکومت رضا شاه و اصلاحات انجام شده درآن دوران را با تئوری دولت اقتدارگرای بوروکراتیک اودانل مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، رضا شاه با انجام اصلاحات از بالا مثل نهادینه کردن قوای نظامی و تاسیس ارتش نوین و بوروکراسی قوی دولتی، انجام اصلاحات آموزشی و تغییر در سیستم آموزشی و تربیت نیروهای جوان و تحصیل کرده وابسته به دیار و وفادار به دولت، در دست گرفتن اقتصاد و منابع تولیدی و کنترل بخش صنعت و تجارت و محدود کردن بخش خصوصی ، انحصار سیاسی و جلوگیری از مشارکت مردم و احزاب سیاسی در سرنوشت خود و مملکت، استفاده از زور و قوه قهریه نظامی برای سرکوب مخالفین و ... زمینه حرکت جدید جامعه ایران را از یک ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی به مدرنیته را فراهم آورد. این اصلاحات که تا حدود زیادی با ویژگیهای دولت مقتدر- بوروکرات همخوانی و قرابت دارد، این نکته را تاکید می کند که انجام اصلاحات یادشده به دلیل خصلت اقتدارگرا و دیوان سالارانه حکومت او بوده است. به هر حال، عدم تعمیق اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و تقلیدهای گکورکورانه رضا شاه از غرب و مد نظر قرارندادن شرایط اجتماعی و بافت قدرتمند سنتی ایران و عدم بالا بردن ضریب مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم ایران به همراه تحولات انجام شده، دیپلماسی ضعیف و توجه نداشتن به خواستهای قدرتهای بزرگ و شرایط بین المللی موجب انحطاط و افول قدرت وی شد.

1393/3/6
پر بازدید
1391/3/15: مارسل موس
1391/3/12: تیون ون دایک
1391/5/10: نوربرت الياس Norbert Elias
1391/4/18: کلود لوفور(1924-2010)
1391/3/18: معرفی و ارزیابی کتاب/روش شناسی علوم سیاسی
آخرین مطالب
1397/11/21: انسان بي نقص
1397/11/21: درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل
1397/10/3: مغالطه‌هاي پر كاربرد
1397/10/1: هرتزوگ نوشته سال بلو
1397/10/1: رولشتاین اثر سال بلو
ردیفنظر
1 tiweeno [1399/4/2]
Propecia Covered By Insurance Prostate Enlargement https://bbuycialisss.com/ - Cialis Discount Free Shipping Progesterone Pills Quick Shipping Pharmacy buy cialis 5mg online compra viagra contra reembolso
پست الکترونیکی: sweerweby@aymail.xyz

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
دنيا از آن کسانی است که برای تصاحب آن با خوش خلقی و ثبات قدم گام بر می دارند. (چارلز ديکنز)
شعر
امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خيام
حدیث
بهترين بندگان کسانی هستند که هرگاه خشم کنند، درگذرند. - امام رضا(ع)
دمی با حافظ
عنقا شکار کس نشود دام بازچین

کان جا همیشه باد به دست است دام را
کنتور
امروز:
    بازدید: 97
    صفحات مرور شده: 99
روز گذشته:
    بازدید: 696
    صفحات مرور شده: 775
جمع کل:
    بازدید: 7188960
    صفحات مرور شده: 22744240